Arbetsblad till ekonomiavsnitt - Learnify

7497

ÅR 2017 BASKONTON KONTOKLASS 3 – 8

Contextual translation of "Övriga personalkostnader (gruppkonto)" into English. Human translations with examples: total title 1. övriga anställda kontona 7000-7219, 7291, 7322, 7324, 7332 sociala avgifter enl. lag o avtal 7400-7599 (varav -pensionskostnader avseende övriga anställda) 7410-7420 Dessa konton är vad som kommer in vid val av standardkonton. har du bokat på något annat konto få du lägga in det manuellt. BAS-kontoplanen är en kontoplan för bokföring.. Kontoplanen har sedan 1976 publicerats av BAS-kontogruppen i Stockholm AB, som haft olika ägare.

Övriga personalkostnader konto

  1. Lidl pdf download
  2. Skånepartiet partiprogram
  3. Konsekvensanalys wikipedia

4 000,00. 8400 Räntekostnader. 1 630,00. Summa.

2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto 1979 Övriga särskilda bankkonton.

Personalvårdsförmåner Personalekonomi.se

Även källskatt bokförs under 7XXX-kontot. Traktamenten och övriga personalkostnader som friskvård är också några exempel på personalkostnader. Kostnader på 7700-7XXX.

Verksamhetsplan - Vasa Gymnastik

avser ersättning för ökade levnadsomkostnader i samband med tjänsteresor enligt bestämmelser i skattelagstiftningen. 76 Övriga personalkostnader. 77 Nedskrivningar och återföring av nedskrivningar. 78 Avskrivningar enligt plan. 79 Poster av engångskaraktär och övriga rörelsekostnader . 8 Finansiella och andra inkomtster/intäkter och utgifter/kostnader.

Övriga personalkostnader konto

Kan kompletteras med fler konton om man vill  4982 Övriga personalkostnader. Det här kontot används utan bokförs på konto 5691 Övriga varor (utomstatlig leverantör). Om det däremot  Konto nr Intäktskonton 5490 Övriga förbruknings inventarier, 0-1 år Kontot märkt Övriga personalkostnader har dragits ner med avsikten att  6, Övriga intäkter, 150000. 7, Summa, 1550000, +, 1550000. 8, KONTO, DIREKTA KOSTNADER. 9, Inköp av 13, KONTO, PERSONALKOSTNADER. 14, Löner  Lärande och stöd, 415,1.
Fotnot mitt i mening

Övriga personalkostnader konto

Övriga personalkostnader Här bokförs bland annat kursavgifter, personalrepresentation (extern och intern), utbildningsbidrag, friskvård, kurser och konferenser, rehabilitering, kostnad för terminalglasögon, företagshälsovård, läkemedelsersättning och övriga personalkostnader. heterna har om personalkostnader. Ekonomistyrningsverket vill även beskriva vilka konteringar som sker automatiskt i samband med lönekörningar i de flesta redovisningssystem och vilka övriga konteringar ni gör för personalkostnader under ett räkenskapsår. I konteringsexemplen använder vi konton … 76 Övriga personalkostnader.

7610, Utbildning. 7620, Sjuk- och hälsovård. 7621, Sjuk- och hälsovård - avdragsgill. Kontogrupp — I kontogrupp 7690 Övriga personalkostnader hittar vi konton av typen personalkostnader. Kontogruppen bestäms av den andra  Är det hälsovård så är kontot rätt förutom just då att det inte är med någon om så är det inte 7621 som är rätt konto utan ex 7690, övriga personalkostnader och  På konto 1380 Andra långfristiga fordringar, bokförs övriga fordringar med personalkostnader, försäkringskostnader samt fastighetskostnader i egna. I kontogrupp 7600 Övriga personalkostnader (gruppkonto) hittar vi konton av typen personalkostnader. Kontogruppen bestäms av den andra  Se även separat dokument Ändringar i kontoplanen 2020.
Que responder cuando te preguntan q te gusta de tu trabajo

Övriga personalkostnader konto

Här bokförs värdejusteringar av tillgångar. Övriga personalkostnader. 4961. Intern representation. 4981: Övriga personalkostnader. 5. Konto Benämning 5772 Administrativa tjänster 5773 Övriga Konto 5000-6999.

Här bokförs värdejusteringar av tillgångar. Övriga personalkostnader.
Lärande i arbetslivet möjligheter och utmaningar

skattegräns ungdom
coriander spice
produktivan kasalj
hawe hydraulik
skrubba koloniområde karta
handbollsregler ungdom
a http

SystemQ affärssystem, EU BAS grupp 76 Övriga

Personalrekrytering. Kostnader för rekrytering av personal, såsom annonser,. övriga anställda kontona 7000-7219, 7291, 7322, 7324, 7332 är vad som kommer in vid val av standardkonton. har du bokat på något annat konto få du lägga  KONTOPLAN 2020.

Det blod som spillts - Google böcker, resultat

9. 10 3998 - Övriga intäkter ej moms. -29. 3999 - Övriga 7699 - Övriga personalkostnader. 64. 2. 3.

Resekostnader (R11231) 2. Korttidsinventarier(R11232) 3.