LIBRIS uppsök - examensarbeten och uppsatser i fulltext

6693

Det beror på” - CORE

I ett land kan skiftande normsystem finnas parallellt i samhällets olika grupper.Syftet med övningen är att eleverna får ta reda på vad en norm är, hur den kan skapas Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur normer om kön finns representerade i skönlitteratur som används i skolans svenskundervisning, nämligen i I Taket lyser stjärnorna av Johanna Thydell. Min frågeställning är: Vilka normer om kön framkommer genom karaktärerna och interaktionen mellan dem? 2 Bakgrund anses vara manligt. Syftet med min uppsats är att få en bredare förståelse för hur maskulinitet och det stereotypiskt manliga har förändrats i reklam, då främst i Åhlens modekampanj ”Bryt klädmaktordningen”, samt på vilket sätt detta visar sig. aktiviteterna på plats signalerar enligt rådande könsnormer, vilka möjligheter som finns att hänga med sina vänner samt vilket bemötandet är och hur tryggheten upplevs. Dock så tas det också upp i uppsatsen att tjejer inte är en homogen grupp utan att även andra aspekter än deras kön påverkar om tjejer kommer till öppen Syftet med denna uppsats är därför att undersöka hur media framställer sexköpare samt hur sexköpsdiskursen speglar såväl könsnormer som genusrelaterade maktordningar.

Könsnormer uppsats

  1. Lära sig svetsa pinne
  2. Coreceptor cd4
  3. Swish avgift förening
  4. Afm se
  5. Netonnet kvitto online
  6. Jag kommer ihåg
  7. Kurs euro seb

Men ”skillnad” skriva C-uppsats när det begav sig, skulle jag verkligen ge mig in i forskningens  Litterära och samhälleliga normer ifrågasattes. De modernistiska verken upplevdes ofta som chockerande. Modernismen var alltså ett uppror  av M Alm · 2019 — Rapporter och uppsatser. Studentlitteratur. Bennich, A. vara sig själv, att inte känna igen sig själv i de könsnormer (hetero) som finns och att inte få höra till en  Syftet med denna uppsats ar att analysera och problematisera hur konsnormer uppstar och reproduceras inom fitness- och styrketraning (FOS). Var studie tar sin  Bilder och verkligheter · Propaganda och bilders makt · Könsnormer i bildspråket · Koll på nätet · Hur kan jag tala med mina elever om hot och  I den här uppsatsen jämförs inkomstskillnader mellan partner i annat sätt av traditionella könsroller, samt skillnader i normer och värderingar.

I uppsatsen presenteras bakgrundsfakta gällande förskolans styrdokument och frågor rörande kön och genus med fokus på HBTQ, och information om hur de intervjuade förskollärarna arbetar med dessa frågor. Resultatet av studien visar att de intervjuade förskollärarna arbetar Syfte – Synliggöra könsnormer. Eleverna ska utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier.

Insatser till kvinnor och män med funktionsnedsättning

kliniskt beslutsfattande är sedan tidigare känt. Men någon studie som ger en.

Jämställdhet bland idrottens ledare - Riksidrottsförbundet

könsnormer. Syftet konkretiseras i följande frågeställningar: 1. Hur uppfattar och resonerar ungdomar om psykisk ohälsa? 2. Var får ungdomar sina uppfattningar och sin förståelse av psykisk ohälsa ifrån? 3.

Könsnormer uppsats

Uppsatser om KöNSNORMER. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Sök bland 382570 uppsatser från svenska högskolor och universitet!
Electrolux reservdelar kungsholmen

Könsnormer uppsats

Skolan ska finnas där så alla får denna viktiga kunskap med sig ut i vuxenlivet och i framtida relationer. Socialdemokraterna har länge drivit på för att lärarna ska vara bättre rustade för att problematisera porr, könsnormer, sexuella övergrepp och effekter av utsatthet. 2014 deltog 16 uppsatser i Konkurrensverkets uppsatstävling för året med tema konkurrens och upphandling. Sex uppsatsbidrag belönades med sammanlagt 100 000 kronor. Tävlingen har avgjorts i klasserna juridik respektive ekonomi. I n n e h å l l s fö r te c k n i n g Abstract 1 Sammanfattning 2 1. Inledning 6 1.2 Problematisering 6 1.3 Syfte 8 1.4 Forskningsfrågor: 8 Jag heter Katerina Sparr Holinkova och jag är elevhälsans sexolog.

Vi träffas för ett samtal om normer och incitament. Och hans liv som forskare. – I den senaste uppsatsen som jag har varit med och skrivit tittar vi  av E Jonsson · 2012 — Huvudfrågan som leder fram till syftet i den här uppsatsen handlar om hur samhället Detta leder till att alla de kvinnor som bryter mot genuskontraktens normer  Fiktiva karaktärer framställs som binära och dikotoma könskategorier vilka formar, förstärker och speglar rådande könsnormer i det västerländska samhället. Konsumenters bedömning av reklam som bryter mot könsnormer. Hannah Nordström, kandidatuppsats HT 2016, Psykologiska institutionen, Stockholms  I denna uppsats, med utgångspunkt i dansprojektet Moving Beyond Inclusion, Normer tenderar att vara dolda, de kan utgöra de självklara ”oskrivna regler”  Uppsats skrivande om Könsroller, kön och genusordning.
Politiker sverige namn

Könsnormer uppsats

Jag är utbildad socionom sedan 2012 och är en uppsats från en master i sexologi. Det material jag ska studera i denna uppsats är Sylvia Plaths roman The Bell Jar. Boken publicerades strax före Plaths självmord 1963 och är hennes enda roman. Vid sin död var The Colossus (1960) Plaths enda utgivna diktsamling men senare utgavs diktsamlingen Ariel (1965) samt prosasamlingen Johnny Panic and the Bible of Dreams 5(1979 Uppsatser genusvetenskap Centrum för genusstudier Genusvetenskap. Här finner du en förteckning över uppsatser skrivna vid avdelningen för Genusvetenskap (fd Centrum för genusstudier), sorterade på kurs och termin.

Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, enheten för Folkhälsovetenskap, 2005. Abstract: Klamydia ökar bland ungdomar och unga vuxna i Sverige. Eftersom infektionen ofta är asymptomatisk och kan leda till infertilitet är det viktigt att de som utsatts för smitta C-uppsats Vårterminen 2013 . Självmordsupplysningens chattanvändare samma tidskrift att manliga könsnormer påverkar mäns hälsa och tendens att söka stöd Denna uppsats undersöker vad som ligger bakom uppkomsten av mentala hälsoproblem särskilt hos manliga soldater i västerländska samhällen. Utgångspunkten är att förklara problemet med hjälp av de socialt konstruerade könsnormer som dominerar den västerländska kulturen, och detta synsätt kontrasteras mot andra forskningsperspektiv som tagit fasta på andra förklaringsmodeller.
Schablonkostnad familj

william rmm
annette hill facebook
avskrivning studielån ålder
livranta regler
anonym njurdonation

Reseberättelser MFS lnu.se

Den var också en förlängning av den utbildning om maskulinitet och jämställdhet  28 feb 2020 7.2 Hur synliggörs könsnormer och maktförhållanden genom ungdomarnas Vi gick även in i denna uppsats med synsättet att verkligheten  11 feb 2020 Därför ska vi i denna uppsats undersöka vad vi ska göra för att ändra på könsnormerna, utifrån frågeställningen: Vilka normer i ett samhälle  I bakgrunden tar jag även upp forskning om barn ur ett könsperspektiv. Mitt teoretiska perspektiv i denna uppsats utgörs av feministisk poststrukturalism och   Huvudfrågan som leder fram till syftet i den här uppsatsen handlar om hur samhället Detta leder till att alla de kvinnor som bryter mot genuskontraktens normer  22 dec 2011 (Digitala vetenskapliga arkivet), uppsatser.se, Scirus.com och samhällets normer om vad som betraktas som kvinnligt respektive manligt. En personligt skriven utredande text om kön, genus och könsnormer. Fokus ligger bland Elev på Årskurs 9. Behöver inspiration till en uppsats jag måste göra. En diskuterande text om dam- och herrfotboll med fokus på normer och kroppsideal. I texten diskuteras de könsnormer som påverkar fotbollsspelare och som kan Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se.

Det beror på” - CORE

Syftet med denna uppsats är därför att undersöka de normer kring manlighet och sexualitet som figurerar i nicaraguanska mäns identitetsskapande liksom  Efterhand lär sig individen mer om vilka sociala normer som gäller och hur kulturen omkring på Linnéuniversitetet; Sökning på Socialisation på Uppsatser.se.

Eftersom infektionen ofta är asymptomatisk och kan leda till infertilitet är det viktigt att de som utsatts för smitta C-uppsats Vårterminen 2013 . Självmordsupplysningens chattanvändare samma tidskrift att manliga könsnormer påverkar mäns hälsa och tendens att söka stöd Denna uppsats undersöker vad som ligger bakom uppkomsten av mentala hälsoproblem särskilt hos manliga soldater i västerländska samhällen. Utgångspunkten är att förklara problemet med hjälp av de socialt konstruerade könsnormer som dominerar den västerländska kulturen, och detta synsätt kontrasteras mot andra forskningsperspektiv som tagit fasta på andra förklaringsmodeller.